You Are Here > > > Athletes Born in Warsaw, Mazowieckie, Poland

[an error occurred while processing this directive]

Olympic Athletes Born in Warsaw, Mazowieckie, Poland

273 Athletes

Rk Athlete Country Sport Born Died
1 El?bieta ?ebrowska Poland Athletics 1945
2 Janusz ?l?zak Poland Rowing 1907 1985
3 Micha? ?oniewski Poland Taekwondo 1988
4 Feliks ?uber Poland Athletics 1905 1940
5 Jan ?urawski Poland Wrestling 1932
6 Tomasz ?wi?tek Poland Rowing 1964
7 Stanis?aw ?wi?tochowski Poland Athletics 1899 1940
8 Tadeusz ?wicarz Poland Ice Hockey 1920 2002
9 Andrzej ?wierczy?ski Poland Athletics 1952
10 Dominik ?ycki Poland Sailing 1974
11 Adam Adamczyk Poland Judo 1950
12 Bernard Aluchna Poland Swimming 1937
13 Zdzis?aw Ambroziak Poland Volleyball 1944 2004
14 Andrzej Bade?ski Poland Athletics 1943 2008
15 Piotr Balcerzak Poland Athletics 1975
16 Edmund Bart?omiejczyk Poland Art Competitions 1885 1950
17 Zbigniew Bartman Poland Volleyball 1987
18 Jolanta Bebel-Rzymowska Poland Fencing 1950
19 Piotr Bielczyk Poland Athletics 1952
20 Zofia Bielczyk Poland Athletics 1958
21 Tadeusz Blauth Poland Basketball 1939
22 Wies?aw Boche?ski Poland Wrestling 1944
23 Piotr Bochenek Poland Rowing 1975
24 Paulina Boenisz Poland Modern Pentathlon 1978
25 Ryszard Borzuchowski Poland Rowing 1910 1981
26 Anna Brandysiewicz Poland Rowing 1955
27 Adam Bronikowski Poland Rowing 1978
28 Marcin Brzezi?ski Poland Rowing 1984
29 Antoni Brzozowski Poland Rowing 1901 1957
30 Bohdan Bu?akowski Poland Athletics 1950
31 Piotr Buciarski Denmark Athletics 1975
32 Wojciech Buciarski Poland Athletics 1950
33 Micha? Butkiewicz Poland Fencing 1942
34 S?awomir Chmura Poland Speed Skating 1983
35 Dorota Chylak Poland Swimming 1966
36 Dorota Chytrowska-Mika Poland Shooting 1954
37 Grzegorz Ciastek Poland Gymnastics 1955
38 Alina Cichecka Poland Gymnastics 1916 2001
39 Marcin Cie?lak Poland Swimming 1992
40 S?awomir Cie?lakowski Poland Rowing 1961
41 Konrad Czajkowski Poland Cycling 1980
42 Maria Cze?nik Poland Triathlon 1977
43 Tadeusz Czerwi?ski Poland Shooting 1964
44 Sylwia Czwojdzi?ska Poland Modern Pentathlon 1983
45 Piotr D?ugosielski Poland Athletics 1977
46 Przemys?aw Doma?ski Poland Figure Skating 1986
47 Marta Domachowska Poland Tennis 1986
48 Wojciech Drzyzga Poland Volleyball 1958
49 Boles?aw Dubicki Poland Wrestling 1934 2004
50 Katarzyna Dydek Poland Basketball 1970
51 Margo Dydek Poland Basketball 1974 2011
52 Iwona Dzi?cio?-Marcinkiewicz Poland Archery 1975
53 Grzegorz Eitel Poland Judo 1981
54 Henryk Fronczak Poland Rowing 1899 1981
55 Mariusz Fyrstenberg Poland Tennis 1981
56 Witold Gadomski Poland Fencing 1967
57 Bogus?aw Gierajewski Poland Athletics 1937
58 Jacek Gilewski Poland Archery 1969
59 Ma?gorzata Glinka Poland Volleyball 1978
60 Marek Gniewkowski Poland Fencing 1965
61 Andrzej Go?ota Poland Boxing 1968
62 Roman Godzi?ski Poland Diving 1958
63 Jerzy Górski Poland Canoeing 1929 1997
64 Kamila Gradus Poland Athletics 1967
65 Barbara Grocholska Poland Alpine Skiing 1927
66 Zygmunt Grodner Poland Fencing 1932
67 Tadeusz Gronowski Poland Art Competitions 1894 1990
68 Jacek Gutowski Poland Weightlifting 1960 1996
69 Romuald Gutt Poland Art Competitions 1888 1974
70 Jadwiga H?adki Poland Art Competitions 1904 1944
71 Tomasz Holc Poland Sailing 1947
72 Andrzej Iwi?ski Poland Sailing 1946
73 Cezary J?drzycki Poland Rowing 1969
74 Krystyna Jakubowska Poland Volleyball 1942
75 Pawe? Jarosi?ski Poland Rowing 1975
76 Agata Jaroszek-Karczmarek Poland Athletics, Gymnastics 1963
77 Wojciech Jastrz?bowski Poland Art Competitions 1884 1963
78 Ewa K?obukowska Poland Athletics 1946
79 Aleksander K?opotowski Poland Art Competitions 1895
80 Andrzej K?opotowski Poland Swimming 1935 2011
81 Jerzy Kaczkowski Poland Weightlifting 1938 1988
82 Beata Kaczmarska Poland Athletics 1970
83 Jan Kalbarczyk Poland Speed Skating 1910 1999
84 Zygmunt Kami?ski Poland Art Competitions 1888 1969
85 Mieczys?aw Kapiak Poland Cycling 1911 1975
86 Zdzis?aw Kawecki Poland Equestrianism 1902 1940
87 Zygmunt Kawecki Poland Fencing 1942
88 Anna Kie?basi?ska Poland Athletics 1990
89 Lucjan Kintopf Poland Art Competitions 1898 1979
90 Bartosz Kizierowski Poland Swimming 1977
91 Robert Ko?cielniakowski Poland Fencing 1964
92 Maria Kobyli?ska Poland Rowing 1960
93 Edward Kobyli?ski Poland Rowing 1908 1992
94 Joanna Kocielnik Poland Athletics 1983
95 Teresa Kodelska Poland Alpine Skiing 1929
96 Janusz Komorowski Poland Equestrianism 1905 1993
97 Aleksander Korcz Poland Hockey 1975
98 Danuta Kordaczuk Poland Volleyball 1939 1988
99 Ryszard Kosi?ski Poland Canoeing 1955 2010
100 Piotr Kosmatko Poland Shooting 1952
101 Bogdan Kowalczyk Poland Handball 1946
102 Wojciech Kowalczyk Poland Football 1972
103 Aleksander Kowalski Poland Ice Hockey 1902 1940
104 Lech Koziejowski Poland Fencing 1949
105 Roman Kramsztyk Poland Art Competitions 1885 1942
106 Jolanta Królikowska Poland Fencing 1960
107 Sylwester Królikowski Poland Fencing 1950
108 Stefania Krupa Poland Gymnastics 1909 1981
109 Andrzej Krzepi?ski Poland Rowing 1963
110 El?bieta Krzesi?ska-Du?ska Poland Athletics 1934
111 Adam Krzesi?ski Poland Fencing 1965
112 Dorota Kuczkowska Poland Canoeing 1979
113 Andrzej Kudelski Poland Wrestling 1952
114 Wies?aw Kujda Poland Rowing 1955
115 Kasia Kulesza Canada Synchronized Swimming 1976
116 Marek Kulesza Poland Cycling 1959
117 Janusz Kurczab Poland Fencing 1937 2015
118 Mateusz Kusznierewicz Poland Sailing 1975
119 Boles?aw Kwiatkowski Poland Basketball 1942
120 Józef Lange Poland Cycling 1897 1972
121 Mariusz Latkowski Poland Bobsleigh 1982
122 Tomasz Le?a?ski Poland Archery 1947
123 Krzysztof Lepianka Poland Canoeing 1956
124 Joanna Leszczy?ska Poland Rowing 1988
125 Jaros?aw Lewak Poland Judo 1973
126 W?odzimierz Lewin Poland Judo 1947
127 Tomasz Lipiec Poland Athletics 1971
128 Adam Lisewski Poland Fencing 1944
129 Eugeniusz Lokajski Poland Athletics 1908 1944
130 Monika Maciejewska Poland Fencing 1970
131 Robert Malinowski Poland Volleyball 1957
132 Kazimierz Materski Poland Ice Hockey 1906 1971
133 ?ucja Matraszek-Chydzi?ska Poland Gymnastics 1954
134 W?odzimierz Mejsak Poland Diving 1945
135 Waldemar Merk Poland Canoeing 1959
136 Uwe-Jens Mey East Germany, Germany Speed Skating 1963
137 Eugeniusz Michalak Poland Cycling 1908 1988
138 Marcin Michalski Poland Basketball 1958
139 Katarzyna Milczarek-Jasi?ska Poland Equestrianism 1965
140 W?odzimierz Nalazek Poland Volleyball 1957
141 S?awomir Nap?oszek Poland Archery 1968
142 Pawe? Nastula Poland Judo 1970
143 Konrad Nied?wiedzki Poland Speed Skating 1985
144 Henryk Niezabitowski Poland Rowing 1896 1976
145 Zofia Noceti-Klepacka Poland Sailing 1986
146 Artur Nogal Poland Speed Skating 1990
147 Wies?awa Noskiewicz Poland Gymnastics 1911 1991
148 Marek Nowak Poland Shooting 1967
149 Tomasz Nowak Poland Boxing 1960 2013
150 Bo?ena Nowakowska Poland Athletics 1955
151 Zenon Nowosz Poland Athletics 1944
152 Stefan O?dak Poland Athletics 1904 1969
153 Józef Oksiutycz Poland Cycling 1904 1965
154 Arek Olczak Australia Wrestling 1963
155 Janusz Olech Poland Fencing 1965
156 Wiktor Olecki Poland Cycling 1909 1981
157 Piotr Olszewski Poland Rowing 1973
158 Jerzy Opara Poland Canoeing 1948
159 Barbara Orzechowska-Ryszel Poland Fencing 1931
160 Stefan Osiecki Poland Art Competitions 1902 1977
161 Stanis?aw Ostoja-Chrostowski Poland Art Competitions 1897 1947
162 Norbert Ozimek Poland Weightlifting 1945
163 Maciej Pa?yszko Poland Athletics 1978
164 ?ukasz Parszczy?ski Poland Athletics 1985
165 Ryszard Parulski Poland Fencing 1938
166 Hubert Paw?owski Poland Shooting 1956
167 Jerzy Paw?owski Poland Fencing 1932 2005
168 Andrzej Perka Poland Basketball 1941
169 Andrzej Pi?tkowski Poland Fencing 1934 2010
170 Magdalena Piekarska Poland Fencing 1986
171 Jerzy Pietrzyk Poland Athletics 1955
172 Tadeusz Piotrowski Poland Sailing 1940
173 Wac?aw Piotrowski Poland Art Competitions 1887 1967
174 Stanis?aw Podgórski Poland Cycling 1905 1981
175 Wies?aw Podobas Poland Cycling 1936
176 Olgierd Porebski Great Britain Fencing 1922 1995
177 Stanis?aw Prauss Poland Art Competitions 1903 1997
178 Andrzej Prze?dziecki Poland Fencing 1926 2011
179 Henryk Prze?dziecki Poland Ice Hockey 1909 1977
180 Andrzej Pstroko?ski Poland Basketball 1936
181 Jakub Puchow Poland Diving 1947
182 Janusz Pyciak-Peciak Poland Modern Pentathlon 1949
183 Ludwik Raczy?ski Poland Sailing 1943
184 Anna Rechnio Poland Figure Skating 1977
185 Jan Ró?ycki Poland Fencing 1939
186 Adam Robak Poland Fencing 1957
187 Stanis?aw Rola Poland Athletics 1957
188 Witold Roman Poland Volleyball 1967
189 Edward Romanowski Poland Athletics 1944 2007
190 Alicja Rosolska Poland Tennis 1985
191 Tomasz Rossa Poland Diving 1967
192 Robert Ruszkowski Poland Canoeing 1942
193 Wojciech Rutkowski Poland Volleyball 1935 1994
194 Miros?aw Rybaczewski Poland Volleyball 1952
195 Jerzy Rybicki Poland Boxing 1953
196 Jacek Rylski Poland Rowing 1956
197 Andrzej Sajkowski Poland Athletics 1952
198 Andrzej Sieledcow Poland Shooting 1946
199 Krzysztof Sitkowski Poland Basketball 1935 1988
200 Agnieszka Siwek Poland Athletics 1962
201 Kamilla Sk?adanowska Poland Fencing 1948 2010
202 Kamila Skolimowska Poland Athletics 1982 2009
203 Robert Skolimowski Poland Weightlifting 1956
204 Katarzyna Skowro?ska Poland Volleyball 1983
205 Grzegorz Skrzecz Poland Boxing 1957
206 Pawe? Skrzecz Poland Boxing 1957
207 Zdzis?aw Smoli?ski Poland Athletics 1942 1993
208 Katarzyna Snopko Poland Gymnastics 1965
209 Kamila So?ko Poland Rowing 1988
210 Stanis?aw So?nicki Poland Athletics 1896 1962
211 Marcin Sobala Poland Fencing 1972
212 Andrzej Socharski Poland Shooting 1947
213 Maria Stadnicka Poland Rowing 1951
214 Tomasz Stankiewicz Poland Cycling 1902 1940
215 Dorota Staszewska Poland Sailing 1978
216 Tomasz Stocki Poland Sailing 1953
217 Beata Stremler Poland Equestrianism 1984
218 Teresa Sukniewicz Poland Athletics 1948
219 Krzysztof Supowicz Poland Canoeing 1984
220 Andrzej Supron Poland Wrestling 1952
221 Robert Sycz Poland Rowing 1973
222 Beata Syta Poland Badminton 1971
223 Zbigniew Szajewski Poland Wrestling 1914 1997
224 Zofia Szcze?niewska Poland Volleyball 1943 1978
225 Karolina Szczepaniak Poland Swimming 1992
226 W?adys?aw Szczepaniak Poland Football 1910 1979
227 Lidia Szczerbi?ska Poland Gymnastics 1934
228 Stefan Szelestowski Poland Athletics, Modern Pentathlon 1900 1987
229 Kazimierz Szempli?ski Poland Fencing 1899 1971
230 Aleksander Szenajch Poland Athletics 1904 1987
231 Karol Szenajch Poland Ice Hockey 1907
232 Katarzyna Szoty?ska Poland Sailing 1980
233 Ilja Szrajbman Poland Swimming 1907 1943
234 Dawid Szulich Poland Swimming 1990
235 Zuzanna Szwed Poland Figure Skating 1977
236 Grzegorz Targo?ski Poland Archery 1978
237 Grzegorz Tkaczyk Poland Handball 1980
238 Roman Tkaczyk Poland Gymnastics 1954
239 Antoni To?kaczewski Poland Swimming 1933
240 Henryk Tomaszewski Poland Art Competitions 1914 2005
241 Feliks Topolski Great Britain Art Competitions 1907 1989
242 W?odzimierz Trams Poland Basketball 1944
243 Ludwik Turowski Poland Cycling 1901 1973
244 ?ukasz Uhma Poland Gymnastics 1954
245 Stanis?aw Urban Poland Rowing 1907 1940
246 Maciej Ustynowicz Poland Speed Skating 1983
247 Maja W?oszczowska Poland Cycling 1983
248 Artur Wa? Poland Speed Skating 1986
249 Witold Walo Poland Weightlifting 1954
250 Igor Warabida Poland Modern Pentathlon 1975
251 Grzegorz Wdowiak Poland Rowing 1970
252 Anna Weinzieher Poland Sailing 1990
253 Zygmunt Weiss Poland Athletics 1903 1977
254 Krzysztof Wi?komirski Poland Judo 1980
255 Konrad Winkler Poland Fencing 1882 1962
256 Gra?yna Witkowska Poland Gymnastics 1952
257 Katarzyna Wo?niak Poland Speed Skating 1989
258 Waldemar Wo?niak Poland Gymnastics 1954 2003
259 Leszek Wodzy?ski Poland Athletics 1946 1999
260 Miros?aw Wodzy?ski Poland Athletics 1951
261 Adam Wolff Poland Sailing 1899 1984
262 Dariusz Wolny Poland Swimming 1960
263 Jacek Wszo?a Poland Athletics 1956
264 Luiza Z?otkowska Poland Speed Skating 1986
265 Wojciech Zab?ocki Poland Fencing 1930
266 Jerzy Zabielski Poland Fencing 1897 1958
267 Kazimierz Zebrowski Poland Ice Hockey 1891
268 Andrzej Zieli?ski Poland Athletics 1936
269 Stanis?aw Zieli?ski Poland Cycling 1912 1939
270 W?adys?aw Zieli?ski Poland Canoeing 1935
271 Edmund Zientara Poland Football 1929 2010
272 S?awomir Zwierzy?ski Poland Fencing 1966
273 Bogus?aw Zych Poland Fencing 1951 1995