You Are Here > > > > > > Men's Rings

Japan Gymnastics

Men's Rings Results

JPN JapanSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 17 summer games in 14 countries
Participants: 68
Medals: 4 Gold, 5 Bronze (9 Total)
Most Medals (Athlete): Akinori Nakayama (2 medals)

Back to Japan Gymnastics  ▪ Go to the main Men's Rings page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2012 Kazuhito Tanaka 27 11 r1/2
2012 Yusuke Tanaka 22 17 r1/2
2012 Kohei Uchimura 23 19 r1/2
2012 Koji Yamamuro 23 23 r1/2
2008 Koki Sakamoto 21 13 QR
2008 Takuya Nakase 25 20 QR
2008 Hiroyuki Tomita 27 32 QR
2008 Kohei Uchimura 19 43 QR
2004 Hiroyuki Tomita 23 4
2004 Naoya Tsukahara 27 13T QR
2004 Hisashi Mizutori 24 23T QR
2004 Isao Yoneda 26 27T QR
2004 Daisuke Nakano 21 65T QR
2000 Norimasa Iwai 27 7
2000 Naoya Tsukahara 23 11T QR
2000 Yoshihiro Saito 24 18T QR
2000 Kenichi Fujita 25 36T QR
2000 Mutsumi Harada 24 36T QR
1996 Shigeru Kurihara 26 17T QR
1996 Naoya Tsukahara 19 48 QR
1996 Hikaru Tanaka 24 58 QR
1996 Toshiharu Sato 27 59 QR
1996 Takashi Uchiyama 21 69T QR
1996 Yoshiaki Hatakeda 24 76T QR
1992 Yukio Iketani 21 7
1992 Daisuke Nishikawa 22 17T QR
1992 Masayuki Matsunaga 22 27T QR
1992 Takashi Chinen 25 31 QR
1992 Yutaka Aihara 21 36T QR
1992 Yoshiaki Hatakeda 20 40T QR
1988 Yukio Iketani 17 21T QR
1988 Toshiharu Sato 19 21T QR
1988 Daisuke Nishikawa 18 29T QR
1988 Koichi Mizushima 23 29T QR
1988 Takahiro Yamada 24 39T QR
1988 Hiroyuki Konishi 25 46T QR
1984 Koji Gushiken 27 1T Gold
1984 Kyoji Yamawaki 26 6
1984 Noboyuki Kajitani 29 9T QR
1984 Noritoshi Hirata 26 25T QR
1984 Koji Sotomura 26 30T QR
1984 Shinji Morisue 27 33T QR
1976 Eizo Kenmotsu 28 5
1976 Sawao Kato 29 6
1976 Mitsuo Tsukahara 28 9T QR
1976 Hiroshi Kajiyama 23 12T QR
1976 Shun Fujimoto 26 15 QR
1976 Hisato Igarashi 25 29T QR
1972 Akinori Nakayama 29 1 Gold
1972 Mitsuo Tsukahara 24 3 Bronze
1972 Sawao Kato 25 4
1972 Eizo Kenmotsu 24 5T
1972 Teruichi Okamura 24 9 QR
1972 Shigeru Kasamatsu 25 12T QR
1968 Akinori Nakayama 25 1 Gold
1968 Sawao Kato 22 3 Bronze
1968 Mitsuo Tsukahara 20 4
1968 Takeshi Kato 26 5
1968 Eizo Kenmotsu 20 7 QR
1968 Yukio Endo 31 8 QR
1964 Takuji Hayata 24 1 Gold
1964 Shuji Tsurumi 26 5
1964 Yukio Endo 27 6
1964 Takashi Ono 33 9T QR
1964 Takashi Mitsukuri 25 14T QR
1964 Haruhiro Yamashita 25 21T QR
1960 Takashi Ono 29 3T Bronze
1960 Nobuyuki Aihara 25 5
1960 Masao Takemoto 40 8 QR
1960 Shuji Tsurumi 22 9T QR
1960 Yukio Endo 23 12T QR
1960 Takashi Mitsukuri 21 12T QR
1956 Masao Takemoto 37 3T Bronze
1956 Masami Kubota 24 3T Bronze
1956 Nobuyuki Aihara 21 5T
1956 Takashi Ono 25 5T
1956 Shinsaku Tsukawaki 25 7T
1956 Akira Kono 27 15T
1952 Masao Takemoto 32 6
1952 Akitomo Kaneko 24 19T
1952 Tadao Uesako 30 50T
1952 Takashi Ono 20 63T
1952 Tetsumi Nabeya 22 69T
1936 Kiichiro Toyama 26 35
1936 Dokan Sone 21 41T
1936 Hikoroku Arimoto 20 51
1936 Yoshitaka Takeda 25 67
1936 Yoshio Miyake 22 68T
1936 Hiroshi Nosaka 21 72
1936 Fujio Kakuta 25 80T
1936 Hiroshi Matsunobu 20 83
1932 Toshihiko Sasano 20 8
1932 Takao Kondo 20 10