You Are Here > > > > > > Men's Pommelled Horse

Japan Gymnastics

Men's Pommelled Horse Results

JPN JapanSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 17 summer games in 15 countries
Participants: 67
Medals: 4 Silver, 3 Bronze (7 Total)
Most Medals (Athlete): Eizo Kenmotsu and Shuji Tsurumi (2 medals)

Back to Japan Gymnastics  ▪ Go to the main Men's Pommelled Horse page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2016 Kohei Uchimura 27 14 r1/2
2016 Ryohei Kato 22 18 r1/2
2016 Koji Yamamuro 27 24 r1/2
2016 Yusuke Tanaka 26 57 r1/2
2012 Koji Yamamuro 23 15 r1/2
2012 Ryohei Kato 18 21T r1/2
2012 Kohei Uchimura 23 60 r1/2
2012 Kazuhito Tanaka 27 62 r1/2
2008 Hiroyuki Tomita 27 5
2008 Koki Sakamoto 21 14 QR
2008 Takehiro Kashima 28 33 QR
2008 Kohei Uchimura 19 42 QR
2008 Takuya Nakase 25 43 QR
2004 Takehiro Kashima 24 3 Bronze
2004 Hiroyuki Tomita 23 8
2004 Naoya Tsukahara 27 12 QR
2004 Hisashi Mizutori 24 35T QR
2004 Isao Yoneda 26 76 QR
2000 Akihiro Kasamatsu 24 23T QR
2000 Naoya Tsukahara 23 28T QR
2000 Kenichi Fujita 25 33T QR
2000 Yoshihiro Saito 24 40T QR
2000 Mutsumi Harada 24 50 QR
1996 Yoshiaki Hatakeda 24 5T
1996 Hikaru Tanaka 24 24 QR
1996 Naoya Tsukahara 19 28 QR
1996 Toshiharu Sato 27 29T QR
1996 Shigeru Kurihara 26 81 QR
1996 Takashi Uchiyama 21 83 QR
1992 Yoshiaki Hatakeda 20 6
1992 Takashi Chinen 25 11 QR
1992 Yukio Iketani 21 12 QR
1992 Yutaka Aihara 21 35T QR
1992 Daisuke Nishikawa 22 51T QR
1992 Masayuki Matsunaga 22 80T QR
1988 Koichi Mizushima 23 4
1988 Daisuke Nishikawa 18 6
1988 Toshiharu Sato 19 12T QR
1988 Hiroyuki Konishi 25 19T QR
1988 Yukio Iketani 17 22T QR
1988 Takahiro Yamada 24 36T QR
1984 Noboyuki Kajitani 29 6
1984 Noritoshi Hirata 26 15T QR
1984 Koji Gushiken 27 21 QR
1984 Shinji Morisue 27 34T QR
1984 Koji Sotomura 26 43T QR
1984 Kyoji Yamawaki 26 65 QR
1976 Eizo Kenmotsu 28 2 Silver
1976 Sawao Kato 29 5
1976 Hiroshi Kajiyama 23 7 QR
1976 Mitsuo Tsukahara 28 8 QR
1976 Hisato Igarashi 25 11T QR
1976 Shun Fujimoto 26 29 QR
1972 Sawao Kato 25 2 Silver
1972 Eizo Kenmotsu 24 3 Bronze
1972 Shigeru Kasamatsu 25 4
1972 Akinori Nakayama 29 6T QR
1972 Teruichi Okamura 24 29T QR
1972 Mitsuo Tsukahara 24 34T QR
1968 Eizo Kenmotsu 20 5
1968 Sawao Kato 22 8T QR
1968 Akinori Nakayama 25 12T QR
1968 Takeshi Kato 26 20T QR
1968 Yukio Endo 31 26T QR
1968 Mitsuo Tsukahara 20 53T QR
1964 Shuji Tsurumi 26 2 Silver
1964 Haruhiro Yamashita 25 4
1964 Takashi Mitsukuri 25 6
1964 Takashi Ono 33 7T QR
1964 Takuji Hayata 24 7T QR
1964 Yukio Endo 27 17T QR
1960 Shuji Tsurumi 22 3 Bronze
1960 Takashi Mitsukuri 21 4
1960 Takashi Ono 29 6
1960 Yukio Endo 23 10T QR
1960 Nobuyuki Aihara 25 26T QR
1960 Masao Takemoto 40 26T QR
1956 Takashi Ono 25 2 Silver
1956 Masao Takemoto 37 7T
1956 Nobuyuki Aihara 21 12T
1956 Masami Kubota 24 16T
1956 Akira Kono 27 20
1956 Shinsaku Tsukawaki 25 22T
1952 Takashi Ono 20 31
1952 Tadao Uesako 30 47T
1952 Masao Takemoto 32 69T
1952 Akitomo Kaneko 24 82T
1952 Tetsumi Nabeya 22 84T
1936 Hiroshi Nosaka 21 42
1936 Hikoroku Arimoto 20 51
1936 Dokan Sone 21 59
1936 Fujio Kakuta 25 65
1936 Yoshitaka Takeda 25 67
1936 Hiroshi Matsunobu 20 68
1936 Kiichiro Toyama 26 70
1936 Yoshio Miyake 22 72