You Are Here > > > > > > Men's Horse Vault

Japan Gymnastics

Men's Horse Vault Results

JPN JapanSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 15 summer games in 13 countries
Participants: 61
Medals: 2 Gold, 5 Silver, 3 Bronze (10 Total)
Most Medals (Athlete): Takashi Ono (2 medals)

Back to Japan Gymnastics  ▪ Go to the main Men's Horse Vault page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2012 Koji Yamamuro 23 17 r1/2
2004 Hiroyuki Tomita 23 7T QR
2004 Isao Yoneda 26 10T QR
2004 Takehiro Kashima 24 13T QR
2004 Hisashi Mizutori 24 26T QR
2004 Naoya Tsukahara 27 38T QR
2000 Kenichi Fujita 25 14T QR
2000 Akihiro Kasamatsu 24 14T QR
2000 Naoya Tsukahara 23 21T QR
2000 Yoshihiro Saito 24 27T QR
2000 Norimasa Iwai 27 35 QR
1996 Naoya Tsukahara 19 23T QR
1996 Toshiharu Sato 27 32 QR
1996 Hikaru Tanaka 24 40T QR
1996 Yoshiaki Hatakeda 24 53T QR
1996 Shigeru Kurihara 26 58 QR
1996 Takashi Uchiyama 21 90T QR
1992 Yutaka Aihara 21 8
1992 Masayuki Matsunaga 22 17T QR
1992 Daisuke Nishikawa 22 23T QR
1992 Yukio Iketani 21 23T QR
1992 Takashi Chinen 25 27T QR
1992 Yoshiaki Hatakeda 20 30T QR
1988 Yukio Iketani 17 7
1988 Daisuke Nishikawa 18 22T QR
1988 Toshiharu Sato 19 26T QR
1988 Koichi Mizushima 23 26T QR
1988 Hiroyuki Konishi 25 46T QR
1988 Takahiro Yamada 24 60T QR
1984 Koji Gushiken 27 2T Silver
1984 Shinji Morisue 27 2T Silver
1984 Kyoji Yamawaki 26 16T QR
1984 Noboyuki Kajitani 29 16T QR
1984 Koji Sotomura 26 25T QR
1984 Noritoshi Hirata 26 32T QR
1976 Mitsuo Tsukahara 28 2 Silver
1976 Hiroshi Kajiyama 23 3 Bronze
1976 Sawao Kato 29 7T QR
1976 Eizo Kenmotsu 28 15T QR
1976 Hisato Igarashi 25 19T QR
1976 Shun Fujimoto 26 90 QR
1972 Sawao Kato 25 4T
1972 Eizo Kenmotsu 24 4T
1972 Shigeru Kasamatsu 25 6T QR
1972 Akinori Nakayama 29 12T QR
1972 Teruichi Okamura 24 54T QR
1972 Mitsuo Tsukahara 24 71T QR
1968 Yukio Endo 31 2 Silver
1968 Takeshi Kato 26 4
1968 Akinori Nakayama 25 5
1968 Eizo Kenmotsu 20 6
1968 Sawao Kato 22 5T QR
1968 Mitsuo Tsukahara 20 27T QR
1964 Haruhiro Yamashita 25 1 Gold
1964 Shuji Tsurumi 26 4
1964 Yukio Endo 27 6
1964 Takashi Ono 33 14T QR
1964 Takuji Hayata 24 16T QR
1964 Takashi Mitsukuri 25 24T QR
1960 Takashi Ono 29 1T Gold
1960 Yukio Endo 23 5
1960 Shuji Tsurumi 22 6
1960 Masao Takemoto 40 7 QR
1960 Takashi Mitsukuri 21 8 QR
1960 Nobuyuki Aihara 25 9T QR
1956 Masao Takemoto 37 6
1956 Takashi Ono 25 16T
1956 Shinsaku Tsukawaki 25 19T
1956 Masami Kubota 24 33T
1956 Akira Kono 27 33T
1956 Nobuyuki Aihara 21 41T
1952 Masao Takemoto 32 2 Silver
1952 Tadao Uesako 30 3T Bronze
1952 Takashi Ono 20 3T Bronze
1952 Tetsumi Nabeya 22 25T
1952 Akitomo Kaneko 24 31T
1936 Yoshitaka Takeda 25 31T
1936 Hikoroku Arimoto 20 47
1936 Yoshio Miyake 22 53
1936 Dokan Sone 21 59
1936 Kiichiro Toyama 26 62
1936 Fujio Kakuta 25 65
1936 Hiroshi Matsunobu 20 89
1936 Hiroshi Nosaka 21 96