You Are Here > > > > > > Men's Horizontal Bar

Japan Gymnastics

Men's Horizontal Bar Results

JPN JapanSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 18 summer games in 15 countries
Participants: 69
Medals: 6 Gold, 3 Silver, 5 Bronze (14 Total)
Most Medals (Athlete): 4 athletes with 2 medals

Back to Japan Gymnastics  ▪ Go to the main Men's Horizontal Bar page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2016 Ryohei Kato 22 11 r1/2
2016 Yusuke Tanaka 26 24 r1/2
2016 Koji Yamamuro 27 33T r1/2
2016 Kohei Uchimura 27 37 r1/2
2012 Kohei Uchimura 23 16 r1/2
2012 Kazuhito Tanaka 27 30 r1/2
2012 Koji Yamamuro 23 32 r1/2
2012 Yusuke Tanaka 22 36 r1/2
2008 Takuya Nakase 25 5
2008 Hiroyuki Tomita 27 6
2008 Kohei Uchimura 19 15 QR
2008 Takehiro Kashima 28 17 QR
2008 Koki Sakamoto 21 33 QR
2004 Isao Yoneda 26 3 Bronze
2004 Daisuke Nakano 21 9
2004 Takehiro Kashima 24 6T QR
2004 Hisashi Mizutori 24 6T QR
2004 Hiroyuki Tomita 23 13T QR
2000 Naoya Tsukahara 23 8
2000 Yoshihiro Saito 24 13T QR
2000 Akihiro Kasamatsu 24 28 QR
2000 Mutsumi Harada 24 33T QR
2000 Kenichi Fujita 25 36T QR
1996 Hikaru Tanaka 24 23T QR
1996 Naoya Tsukahara 19 30 QR
1996 Yoshiaki Hatakeda 24 55T QR
1996 Toshiharu Sato 27 60 QR
1996 Takashi Uchiyama 21 69 QR
1996 Shigeru Kurihara 26 82 QR
1992 Yoshiaki Hatakeda 20 5T
1992 Daisuke Nishikawa 22 5T
1992 Takashi Chinen 25 17T QR
1992 Masayuki Matsunaga 22 17T QR
1992 Yutaka Aihara 21 46T QR
1992 Yukio Iketani 21 67T QR
1988 Yukio Iketani 17 9T QR
1988 Daisuke Nishikawa 18 9T QR
1988 Koichi Mizushima 23 12T QR
1988 Hiroyuki Konishi 25 35T QR
1988 Takahiro Yamada 24 38T QR
1988 Toshiharu Sato 19 56T QR
1984 Shinji Morisue 27 1 Gold
1984 Koji Gushiken 27 3 Bronze
1984 Noritoshi Hirata 26 12T QR
1984 Koji Sotomura 26 25T QR
1984 Noboyuki Kajitani 29 37T QR
1984 Kyoji Yamawaki 26 45T QR
1976 Mitsuo Tsukahara 28 1 Gold
1976 Eizo Kenmotsu 28 2 Silver
1976 Hisato Igarashi 25 3 QR
1976 Sawao Kato 29 4 QR
1976 Hiroshi Kajiyama 23 9 QR
1976 Shun Fujimoto 26 88 QR
1972 Mitsuo Tsukahara 24 1 Gold
1972 Sawao Kato 25 2 Silver
1972 Shigeru Kasamatsu 25 3 Bronze
1972 Eizo Kenmotsu 24 4
1972 Akinori Nakayama 29 5
1972 Teruichi Okamura 24 10T QR
1968 Akinori Nakayama 25 1T Gold
1968 Eizo Kenmotsu 20 3 Bronze
1968 Yukio Endo 31 6
1968 Sawao Kato 22 3T QR
1968 Takeshi Kato 26 11T QR
1968 Mitsuo Tsukahara 20 11T QR
1964 Yukio Endo 27 5
1964 Takashi Ono 33 6
1964 Haruhiro Yamashita 25 7T QR
1964 Takashi Mitsukuri 25 11 QR
1964 Takuji Hayata 24 12T QR
1964 Shuji Tsurumi 26 21T QR
1960 Takashi Ono 29 1 Gold
1960 Masao Takemoto 40 2 Silver
1960 Yukio Endo 23 4
1960 Shuji Tsurumi 22 8 QR
1960 Takashi Mitsukuri 21 9T QR
1960 Nobuyuki Aihara 25 13T QR
1956 Takashi Ono 25 1 Gold
1956 Masao Takemoto 37 3 Bronze
1956 Akira Kono 27 13T
1956 Shinsaku Tsukawaki 25 13T
1956 Masami Kubota 24 25T
1956 Nobuyuki Aihara 21 27
1952 Masao Takemoto 32 17T
1952 Akitomo Kaneko 24 19T
1952 Takashi Ono 20 19T
1952 Tetsumi Nabeya 22 19T
1952 Tadao Uesako 30 35T
1936 Yoshitaka Takeda 25 33
1936 Yoshio Miyake 22 36T
1936 Fujio Kakuta 25 53
1936 Hikoroku Arimoto 20 71
1936 Hiroshi Matsunobu 20 73
1936 Hiroshi Nosaka 21 76
1936 Kiichiro Toyama 26 85
1936 Dokan Sone 21 89
1932 Mahito Haga 23 8