You Are Here > > > > > > Men's Floor Exercise

Japan Gymnastics

Men's Floor Exercise Results

JPN JapanSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 18 summer games in 15 countries
Participants: 72
Medals: 2 Gold, 7 Silver, 4 Bronze (13 Total)
Most Medals (Athlete): 3 athletes with 2 medals

Back to Japan Gymnastics  ▪ Go to the main Men's Floor Exercise page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2016 Kenzo Shirai 19 4
2016 Kohei Uchimura 27 5
2016 Yusuke Tanaka 26 9 r1/2
2016 Ryohei Kato 22 16 r1/2
2012 Kohei Uchimura 23 2 Silver
2012 Ryohei Kato 18 9 r1/2
2012 Koji Yamamuro 23 41 r1/2
2012 Kazuhito Tanaka 27 61 r1/2
2008 Kohei Uchimura 19 5
2008 Takuya Nakase 25 12 QR
2008 Makoto Okiguchi 22 20 QR
2008 Hiroyuki Tomita 27 23 QR
2008 Koki Sakamoto 21 34 QR
2004 Daisuke Nakano 21 6
2004 Isao Yoneda 26 7
2004 Naoya Tsukahara 27 4T QR
2004 Takehiro Kashima 24 53T QR
2004 Hiroyuki Tomita 23 62T QR
2000 Kenichi Fujita 25 24 QR
2000 Akihiro Kasamatsu 24 26T QR
2000 Mutsumi Harada 24 41 QR
2000 Naoya Tsukahara 23 42T QR
2000 Yoshihiro Saito 24 44 QR
1996 Naoya Tsukahara 19 14T QR
1996 Yoshiaki Hatakeda 24 36 QR
1996 Shigeru Kurihara 26 37 QR
1996 Hikaru Tanaka 24 40 QR
1996 Takashi Uchiyama 21 44T QR
1996 Toshiharu Sato 27 54T QR
1992 Yukio Iketani 21 2T Silver
1992 Yutaka Aihara 21 5
1992 Takashi Chinen 25 24T QR
1992 Masayuki Matsunaga 22 27 QR
1992 Yoshiaki Hatakeda 20 34T QR
1992 Daisuke Nishikawa 22 47T QR
1988 Yukio Iketani 17 3T Bronze
1988 Koichi Mizushima 23 19T QR
1988 Toshiharu Sato 19 30T QR
1988 Daisuke Nishikawa 18 30T QR
1988 Hiroyuki Konishi 25 51T QR
1988 Takahiro Yamada 24 68T QR
1984 Koji Sotomura 26 3T Bronze
1984 Koji Gushiken 27 8
1984 Kyoji Yamawaki 26 9T QR
1984 Shinji Morisue 27 13 QR
1984 Noritoshi Hirata 26 30T QR
1984 Noboyuki Kajitani 29 36T QR
1976 Sawao Kato 29 5
1976 Eizo Kenmotsu 28 6
1976 Mitsuo Tsukahara 28 8T QR
1976 Hiroshi Kajiyama 23 12T QR
1976 Shun Fujimoto 26 14 QR
1976 Hisato Igarashi 25 29T QR
1972 Akinori Nakayama 29 2 Silver
1972 Shigeru Kasamatsu 25 3 Bronze
1972 Eizo Kenmotsu 24 4
1972 Sawao Kato 25 6
1972 Mitsuo Tsukahara 24 8 QR
1972 Teruichi Okamura 24 12T QR
1968 Sawao Kato 22 1 Gold
1968 Akinori Nakayama 25 2 Silver
1968 Takeshi Kato 26 3 Bronze
1968 Mitsuo Tsukahara 20 4
1968 Eizo Kenmotsu 20 6
1968 Yukio Endo 31 11T QR
1964 Yukio Endo 27 2T Silver
1964 Takashi Mitsukuri 25 5
1964 Takuji Hayata 24 7T QR
1964 Haruhiro Yamashita 25 7T QR
1964 Shuji Tsurumi 26 9T QR
1964 Takashi Ono 33 16T QR
1960 Nobuyuki Aihara 25 1 Gold
1960 Takashi Mitsukuri 21 4T
1960 Takashi Ono 29 4T
1960 Yukio Endo 23 10T QR
1960 Shuji Tsurumi 22 13 QR
1960 Masao Takemoto 40 14T QR
1956 Nobuyuki Aihara 21 2T Silver
1956 Takashi Ono 25 8T
1956 Shinsaku Tsukawaki 25 10T
1956 Masami Kubota 24 10T
1956 Akira Kono 27 16T
1956 Masao Takemoto 37 16T
1952 Tadao Uesako 30 2T Silver
1952 Takashi Ono 20 4
1952 Masao Takemoto 32 11T
1952 Tetsumi Nabeya 22 14T
1952 Akitomo Kaneko 24 24T
1936 Dokan Sone 21 30T
1936 Hikoroku Arimoto 20 35
1936 Yoshitaka Takeda 25 42
1936 Hiroshi Matsunobu 20 56T
1936 Hiroshi Nosaka 21 77
1936 Fujio Kakuta 25 80
1936 Kiichiro Toyama 26 84
1936 Yoshio Miyake 22 85
1932 Toshihiko Sasano 20 15
1932 Takashi Kondo 20 21
1932 Fujio Kakuta 21 23
1932 Shigeo Homma 28 24
1932 Yoshitaka Takeda 21 25