You Are Here > > > > > > Men's Marathon

Japan Athletics

Men's Marathon Results

JPN JapanSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 22 summer games in 19 countries
Participants: 51
Medals: 1 Gold, 2 Silver, 2 Bronze (5 Total)
Most Medals (Athlete): 5 athletes with 1 medal

Back to Japan Athletics  ▪ Go to the main Men's Marathon page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2016 Satoru Sasaki 30 16
2016 Suehiro Ishikawa 36 36
2016 Hisanori Kitajima 31 94
2012 Kentaro Nakamoto 29 6
2012 Ryo Yamamoto 28 40
2012 Arata Fujiwara 30 45
2004 Shigeru Aburaya 27 5
2004 Toshinari Suwa 27 6
2004 Tomoaki Kunichika 31 42
2000 Shinji Kawashima 34 21
2000 Nobuyuki Sato 28 41
2000 Takayuki Inubushi 28 AC
1996 Hiromi Taniguchi 36 19
1996 Masaki Oya 30 54
1996 Kenjiro Jitsui 27 93
1992 Koichi Morishita 24 2 Silver
1992 Takeyuki Nakayama 32 4
1992 Hiromi Taniguchi 32 8
1988 Takeyuki Nakayama 28 4
1988 Toshihiko Seko 32 9
1988 Hisatoshi Shintaku 30 17
1984 Takeshi So 31 4
1984 Toshihiko Seko 28 14
1984 Shigeru So 31 17
1976 Shigeru So 23 20
1976 Noriyasu Mizukami 28 21
1976 Akio Usami 33 32
1972 Kenji Kimihara 31 5
1972 Akio Usami 29 12
1972 Yoshiaki Unetani 27 36
1968 Kenji Kimihara 27 2 Silver
1968 Akio Usami 25 9
1968 Seiichiro Sasaki 23 AC
1964 Kokichi Tsuburaya 24 3 Bronze
1964 Kenji Kimihara 23 8
1964 Toru Terasawa 29 15
1960 Kurao Hiroshima 31 31
1960 Kazumi Watanabe 24 32
1960 Nobuyoshi Sadanaga 31 46
1956 Yoshiaki Kawashima 22 5
1956 Hideo Hamamura 24 16
1956 Kurao Hiroshima 27 33
1952 Katsuo Nishida 23 25
1952 Keizo Yamada 25 26
1952 Yoshitaka Uchikawa 21 AC
1936 Son Gi-Jeong 21 1 Gold
1936 Shoryu Nan 23 3 Bronze
1936 Tamao Shiwaku 30 AC
1932 Seiichiro Tsuda 26 5
1932 Onbai Kin 18 6
1932 Taika Gon 26 9
1928 Kanematsu Yamada 24 4
1928 Seiichiro Tsuda 21 6
1928 Juichi Nagatani 25 48
1924 Kikunosuke Tashiro 27 AC
1924 Shizo Kanakuri 32 AC
1924 Yahei Miura 29 AC
1920 Shizo Kanakuri 28 16
1920 Zensaku Motegi 27 20
1920 Kenzo Yashima 18 21
1920 Yahei Miura 25 24
1912 Shizo Kanakuri 20 AC