You Are Here > > > > > > Men's 400 metres Hurdles

Japan Athletics

Men's 400 metres Hurdles Results

JPN JapanSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 16 summer games in 13 countries
Participants: 21
Medals: No medals won
Most Medals (Athlete): No medalists

Back to Japan Athletics  ▪ Go to the main Men's 400 metres Hurdles page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2016 Keisuke Nozawa 25 6 h1 r2/3
2016 Yuki Matsushita 24 4 h1 r1/3
2012 Tetsuya Tateno 20 4 h6 r1/3
2012 Takayuki Kishimoto 22 AC
2012 Akihiko Nakamura 21 AC
2004 Dai Tamesue 26 3 h2 r2/3
2004 Ken Yoshizawa 26 6 h1 r1/3
2000 Hideaki Kawamura 25 4 h4 r1/3
2000 Kazuhiko Yamazaki 29 7 h2 r1/3
2000 Dai Tamesue 22 8 h8 r1/3
1996 Kazuhiko Yamazaki 25 3 h1 r1/3
1996 Hideaki Kawamura 21 4 h4 r1/3
1996 Shunji Karube 27 5 h7 r1/3
1992 Kazuhiko Yamazaki 21 4 h2 r1/3
1992 Yoshihiko Saito 20 4 h7 r1/3
1988 Ryoichi Yoshida 23 5 h2 r1/3
1984 Ryoichi Yoshida 19 7 h2 r2/3
1984 Shigenori Omori 24 5 h2 r1/3
1968 Kiyoo Yui 25 5 h1 r1/3
1964 Keiji Ogushi 30 5 h4 r1/3
1964 Keiko Iijima 26 5 h5 r1/3
1964 Kiyoo Yui 21 7 h2 r1/3
1960 Keiji Ogushi 26 3 h3 r1/3
1956 Keiji Ogushi 22 3 h1 r1/3
1952 Eitaro Okano 22 6 h4 r2/4
1936 Tokio Fukuda 21 4 h1 r1/3
1936 Masao Ichihara 22 4 h3 r1/3
1932 Seiken Cho 22 4 h1 r1/3