You Are Here > > > > > > Women's Floor Exercise

China Gymnastics

Women's Floor Exercise Results

CHN ChinaSummer Sports / Winter Sports

Events:

Games: 9 summer games in 8 countries
Participants: 43
Medals: No medals won
Most Medals (Athlete): No medalists

Back to China Gymnastics  ▪ Go to the main Women's Floor Exercise page

Results

Year Athlete Age Rank Medal
2016 Wang Yan 16 5
2016 Shang Chunsong 20 16 r1/2
2016 Fan Yilin 16 40T r1/2
2016 Mao Yi 16 78 r1/2
2012 Sui Lu 20 13 r1/2
2012 Deng Linlin 20 29 r1/2
2012 Huang Qiushuang 20 38 r1/2
2012 Yao Jinnan 17 54 r1/2
2008 Jiang Yuyuan 16 4
2008 Cheng Fei 20 7
2008 Yang Yilin 15 10 QR
2008 Deng Linlin 16 12 QR
2008 Li Shanshan 16 40 QR
2004 Cheng Fei 16 4
2004 Wang Tiantian 18 12T QR
2004 Zhang Nan 18 15T QR
2004 Fan Ye 27 54 QR
2004 Lin Li 18 67 QR
2000 Yang Yun 15 5
2000 Kui Yuanyuan 19 19T QR
2000 Huang Mandan 17 24 QR
2000 Liu Xuan 21 30T QR
2000 Dong Fangxiao 14 AC
1996 Mo Huilan 17 6
1996 Ji Liya 14 8
1996 Kui Yuanyuan 15 13 QR
1996 Mao Yanling 16 26 QR
1996 Liu Xuan 17 40T QR
1996 Qiao Ya 19 42T QR
1992 Yang Bo 18 19T QR
1992 Li Li 17 22 QR
1992 He Xuemei 15 26 QR
1992 Li Yifang 17 27 QR
1992 Lu Li 15 33T QR
1992 Zhang Xia 17 43T QR
1988 Chen Cuiting 17 10T QR
1988 Wang Huiying 17 23 QR
1988 Wang Wenjing 15 36T QR
1988 Wang Xiaoyan 20 36T QR
1988 Fan Di 15 39T QR
1988 Ma Ying 17 47T QR
1984 Zhou Qiurui 16 4
1984 Ma Yanhong 21 6
1984 Chen Yongyan 21 10T QR
1984 Wu Jiani 18 16T QR
1984 Huang Qun 15 16T QR
1984 Zhou Ping 16 18 QR