You Are Here > > > Yuriy Yermakov

Yuriy Yermakov

Full name: Yuriy Volodymyrovych Yermakov
Original name: Юрій Володимирович Єрмаков
Gender: Male
Born: September 3, 1970 in Makiïvka, Donetsk, Ukraine
Country: UKR Ukraine
Sport: Gymnastics

Medals: 1 Bronze (1 Total)

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Men's Individual All-Around Ukraine UKR 100 QR
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Men's Team All-Around Ukraine UKR 3 Bronze
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Men's Floor Exercise Ukraine UKR 97 QR
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Men's Parallel Bars Ukraine UKR 22T QR
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Men's Horizontal Bar Ukraine UKR 46T QR
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Men's Rings Ukraine UKR 99 QR
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Men's Pommelled Horse Ukraine UKR 34T QR

Men's Individual All-Around

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank PTS CEP OEP
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Final Standings 100 QR
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Qualifying 100 75.612 47.575 28.037
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Qualifying Floor Exercise 97 9.475 9.475
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Qualifying Parallel Bars 22T 19.012 9.500 9.512
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Qualifying Horizontal Bar 46T 18.850 9.475 9.375
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Qualifying Rings 99 9.400 9.400
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Qualifying Pommelled Horse 34T 18.875 9.725 9.150

Men's Team All-Around

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine UKR Final Standings 3

Men's Floor Exercise

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Final Standings 97 QR

Men's Parallel Bars

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Final Standings 22T QR

Men's Horizontal Bar

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Final Standings 46T QR

Men's Rings

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Final Standings 99 QR

Men's Pommelled Horse

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank
1996 Summer 25 Atlanta Gymnastics Ukraine Final Standings 34T QR
id: 31,228