You Are Here > > > Valeriy Yevetskiy

Valeriy Yevetskiy

Full name: Valeriy Yevetskiy
Original name: Валерій Євецький
Gender: Male
Born: December 4, 1962
Affiliations: Rubizhne Raiduha
Country: UKR Ukraine
Sport: Archery

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
1996 Summer 33 Atlanta Archery Men's Individual Ukraine UKR 31
1996 Summer 33 Atlanta Archery Men's Team Ukraine UKR 7

Men's Individual

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank Date Result PTS TH 10s 9s
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine Round Two Match #14 2 Bisiani (ITA) 163, Yevetskiy (UKR) 152 152
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine Round One Match #27 1 Yevetskiy (UKR) 159, Wu (TPE) 156 159
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine Ranking Round 23 1996-07-28 659 72 27 33
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine Ranking Round 1st Half 25 1996-07-28 326
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine Ranking Round 2nd Half 16 1996-07-28 333

Men's Team

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank Date Result PTS
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine UKR Quarter-Finals Match #3 2 1996-08-02 USA 251, UKR 240
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine UKR Round One Match #6 1 1996-08-02 UKR 238, CAN 225
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine UKR Ranking Round 6 1996-07-28 659
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine UKR Ranking Round 1st Half 7 1996-07-28 326
1996 Summer 33 Atlanta Archery Ukraine UKR Ranking Round 2nd Half 4T 1996-07-28 333
id: 2,186