You Are Here > > > Trần Thị Ngọc Trúc

Trần Thị Ngọc Trúc

Full name: Trần Thị Ngọc Trúc
Gender: Female
Weight: 108 lbs (49 kg)
Born: February 11, 1989 in Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Country: VIE Vietnam
Sport: Taekwondo

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
2008 Summer 19 Beijing Taekwondo Women's Flyweight Vietnam VIE 7T

Women's Flyweight

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank Date Result S DJ D R1DJ R2DJ R3DJ MR
2008 Summer 19 Beijing Taekwondo Vietnam VIE Quarter-Finals Match #4 2 2008-08-20 Puedpong (THA) final score, Trần (VIE) 1 1 0 0 1 0
2008 Summer 19 Beijing Taekwondo Vietnam VIE Round One Match #7 1 2008-08-20 Trần (VIE) final score, Tona (PNG) 5 5 0 2 3 0 final score
2008 Summer 19 Beijing Taekwondo Vietnam VIE Repêchage Round One Match #2 2 2008-08-20 Montejo (CUB) final score, Trần (VIE) 0 0 0 0 0 0
id: 117,372