You Are Here > > > Vitaliy Raievskiy

Vitaliy Raievskiy

Full name: Vitaliy Yevhenovych Raievskiy
Original name: Віталій Євгенович Раєвський
Other name(s): Vitaly Yevgenyevich Rayevsky, Виталий Евгеньевич Раевский
Gender: Male
Born: May 12, 1967 in Zaporizhzhia, Zaporizhzhia, Ukraine
Country: EUN Unified Team, UKR Ukraine
Sport: Rowing

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
1992 Summer 25 Barcelona Rowing Men's Coxed Eights Unified Team EUN 10
1996 Summer 29 Atlanta Rowing Men's Coxed Eights Ukraine UKR 10

Men's Coxed Eights

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit T
1992 Summer 25 Barcelona Rowing Unified Team EUN Final Round B Final 5:43.52
1992 Summer 25 Barcelona Rowing Unified Team EUN Semi-Finals Heat Two 5:48.41
1992 Summer 25 Barcelona Rowing Unified Team EUN Round One Heat Three 5:38.59
1996 Summer 29 Atlanta Rowing Ukraine UKR Final Round B Final 5:44.89
1996 Summer 29 Atlanta Rowing Ukraine UKR Round One Repêchage Heat Two 5:42.43
1996 Summer 29 Atlanta Rowing Ukraine UKR Round One Heat One 5:55.32
id: 40,122