You Are Here > > > Ilya Korotkov

Ilya Korotkov

Full name: Ilya Yevgenyevich Korotkov
Original name: Илья Евгеньевич Коротков
Gender: Male
Height: 6-3.5 (192 cm)
Weight: 223 lbs (101 kg)
Born: December 6, 1983 in Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Affiliations: Trade Unions, Novosibirsk
Country: RUS Russia
Sport: Athletics

Biography

Personal Best: JT – 85.47 (2010).

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
2008 Summer 24 Beijing Athletics Men's Javelin Throw Russia RUS 7
2012 Summer 28 London Athletics Men's Javelin Throw Russia RUS 33 r1/2

Men's Javelin Throw

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank D BMD
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Final Round 7 83.15
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Final Round Round One 5 82.54
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Final Round Round Two 6 foul 82.54
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Final Round Round Three 7 76.84 82.54
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Final Round Round Four 7 82.15 82.54
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Final Round Round Five 7 foul 82.54
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Final Round Round Six NP 83.15
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Qualifying Round 2 QU 83.33
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Qualifying Round Group B 2 83.33
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Qualifying Round Group B Round One 3 79.13
2008 Summer 24 Beijing Athletics Russia Qualifying Round Group B Round Two 1 83.33 83.33
2012 Summer 28 London Athletics Russia Qualifying Round 33 75.68
2012 Summer 28 London Athletics Russia Qualifying Round Group A 18 75.68
2012 Summer 28 London Athletics Russia Qualifying Round Group A 12 75.68
2012 Summer 28 London Athletics Russia Qualifying Round Group A 20T x
2012 Summer 28 London Athletics Russia Qualifying Round Group A 17T x
id: 115,413