You Are Here > > > Yevheniya Homon

Yevheniya Homon

Full name: Yevheniya Homon
Original name: Євгенія Гомон
Gender: Female
Height: 5-7.5 (172 cm)
Born: March 25, 1995 in Zaporizhzhia, Zaporizhzhia, Ukraine
Country: UKR Ukraine
Sport: Rhythmic Gymnastics

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Women's Group Ukraine UKR 5

Women's Group

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 5
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 5 Balls 6
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 3 Hoops/2 Clubs 5
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 6
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 5 Balls 6
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 3 Hoops/2 Clubs 5
id: 121,518