You Are Here > > > Yevheniya Homon

Yevheniya Homon

Full name: Yevheniya Yevhenivna Homon
Original name: Євгенія Євгенівна Гомон
Gender: Female
Height: 5-8.5 (174 cm)
Weight: 121 lbs (55 kg)
Born: March 25, 1995 in Zaporizhzhia, Zaporizhzhia, Ukraine
Affiliations: Deryugina School, Kyiv (UKR)
Country: UKR Ukraine
Sport: Rhythmic Gymnastics

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Women's Group Ukraine UKR 5
2016 Summer 21 Rio de Janeiro Rhythmic Gymnastics Women's Group Ukraine UKR 7

Women's Group

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 5
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 5 Balls 6
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 3 Hoops/2 Clubs 5
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 6
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 5 Balls 6
2012 Summer 17 London Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 3 Hoops/2 Clubs 5
2016 Summer 21 Rio de Janeiro Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 7
2016 Summer 21 Rio de Janeiro Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 5 Ribbons 7
2016 Summer 21 Rio de Janeiro Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Final 3 Pairs of Clubs/2 Hoops 7
2016 Summer 21 Rio de Janeiro Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 8
2016 Summer 21 Rio de Janeiro Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 5 Ribbons 8
2016 Summer 21 Rio de Janeiro Rhythmic Gymnastics Ukraine UKR Qualification 3 Pairs of Clubs/2 Hoops 8
id: 121,518