You Are Here > > > Nataliya Bilukha

Nataliya Bilukha

Full name: Nataliya Valentynivna Bilukha
Original name: Наталія Валентинівна Білуха
Gender: Female
Born: January 22, 1971
Country: UKR Ukraine
Sport: Archery

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
1996 Summer 25 Atlanta Archery Women's Individual Ukraine UKR 55
1996 Summer 25 Atlanta Archery Women's Team Ukraine UKR 5

Women's Individual

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank Date Result PTS TH 10s 9s
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine Round One Match #24 2 Arzjannikova (NED) 149, Bilukha (UKR) 141 141
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine Ranking Round 54 1996-07-28 605 72 9 30
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine Ranking Round 1st Half 56 296
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine Ranking Round 2nd Half 49 309

Women's Team

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank Date Result PTS
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine UKR Quarter-Finals Match #2 2 1996-08-02 POL 242, UKR 235
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine UKR Round One Match #4 1 1996-08-02 UKR 246, INA 208
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine UKR Ranking Round 4 1996-07-28 605
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine UKR Ranking Round 1st Half 5 1996-07-28 296
1996 Summer 25 Atlanta Archery Ukraine UKR Ranking Round 2nd Half 3 1996-07-28 309
id: 2,182