Mobile Site You Are Here >  >  > Athletes Born in Volkhovo, Nizhny Novgorod, Russia

Olympic Athletes Born in Volkhovo, Nizhny Novgorod, Russia

1 Athlete

Rk Athlete Country Sport Born Died
1 Valery Vasilyev Soviet Union Ice Hockey 1949 2012