You Are Here > SR/Olympics > Frivolities > Athletes Born in Kolkhoz imeni Y. M. Sverdlova, Toshkent Viloyati, Uzbekistan

Olympic Athletes Born in Kolkhoz imeni Y. M. Sverdlova, Toshkent Viloyati, Uzbekistan

1 Athlete

Rk Athlete Country Sport Born Died
1 Vladimir Fyodorov Soviet Union Football 1956 1979