Mobile Site You Are Here >  >  > Athletes Born in Gia Ðịnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Olympic Athletes Born in Gia Ðịnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

2 Athletes

Rk Athlete Country Sport Born Died
1 Bùi Văn Hoàng South Vietnam Cycling 1943
2 Trần Văn Xuan South Vietnam Fencing 1934