You Are Here > > > > 2000 Splits

Thomasevicz 2000 Splits

School: Nebraska
Position: ??

 4 

Splits

Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Total 1 2 2.0 0
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Place Home 1 2 2.0 0
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Result Win 1 2 2.0 0
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Month October 1 2 2.0 0
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Day Saturday 1 2 2.0 0
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Conference Big 12 1 2 2.0 0
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Opponent Baylor 1 2 2.0 0