You Are Here > > > > 2003 Splits

Thomas Hill 2003 Splits

School: Kansas State
Position: TE

88

Splits

Receiving
Split Value Rec Yds Avg TD
Total 7 98 14.0 2
Receiving
Split Value Rec Yds Avg TD
Place Home 2 35 17.5 0
Road 3 37 12.3 2
Neutral 2 26 13.0 0
Receiving
Split Value Rec Yds Avg TD
Result Win 4 53 13.3 1
Loss 3 45 15.0 1
Receiving
Split Value Rec Yds Avg TD
Month October 4 63 15.8 1
November 1 9 9.0 1
December 1 9 9.0 0
January 1 17 17.0 0
Receiving
Split Value Rec Yds Avg TD
Day Friday 1 17 17.0 0
Saturday 6 81 13.5 2
Receiving
Split Value Rec Yds Avg TD
Conference Big 12 6 81 13.5 2
Big Ten 1 17 17.0 0
Receiving
Split Value Rec Yds Avg TD
Opponent Colorado 1 8 8.0 0
Iowa State 1 9 9.0 1
Kansas 1 27 27.0 0
Ohio State 1 17 17.0 0
Oklahoma 1 9 9.0 0
Oklahoma State 2 28 14.0 1