You Are Here > > > > 2002 Splits

Kenny Washington 2002 Splits

School: Oregon
Position: RB

36 20

Splits

Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Total 3 7 2.3 1
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Place Home 3 7 2.3 1
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Result Win 3 7 2.3 1
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Month September 3 7 2.3 1
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Day Saturday 3 7 2.3 1
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Conference Sun Belt 3 7 2.3 1
Rushing
Split Value Att Yds Avg TD
Opponent Idaho 3 7 2.3 1