You Are Here > > > > 2002 Splits

Craig Moody 2002 Splits

School: North Carolina State
Position: DB

24

Splits

Split Value
Total
Split Value
Place Road
Split Value
Result Win
Split Value
Month September
Split Value
Day Saturday
Split Value
Conference Ind
Split Value
Opponent Navy